Η ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗ ΣΕ ΕΦΗΒΕΣ ΚΟΠΕΛΛΕΣ ΜΕ ΑΣΣΥΜΕΤΡΙΑ ΜΑΣΤΩΝ

Η Ψυχολογική Επιβάρυνση σε Έφηβες Κοπέλλες με Ασσυμετρία Μαστών.

Η ασυμμετρία των μαστών στις έφηβες επηρρεάζει το βαθμό αυτοεκτίμησής τους καθώς και την συναισθηματική τους υγεία όπως αναφέρει το αμερικάνικο περιοδικό Plastic and Reconstructive Surgery (Πλαστική και Επανορθωτική Χειρουργική).

Η διαφορά στο μέγεθος μεταξύ των μαστών επηρρεάζει τον ψυχισμό και την κοινωνικότητα των εφήβων κοριτσιών επειδή επηρρεάζεται το συναίσθημά τους, η πνευματική τους υγεία   και η λειτουργία τους γενικά στο κοινωνικό σύνολο κόσμο όπως αναφέρεται στο περιοδικό. Η μελέτη που παρουσιάζεται στο άρθρο του πλαστικού χειρουργού Brian I. Labow και των συνεργατών του από το Boston Children’s Hospital συμπεραίνει πως πέρα από το αισθητικό κομμάτι η έγκαιρη παρέμβαση σε αυτές τις καταστάσεις ασυμμετρίας μπορεί να έχει σημαντικά θετικά οφέλη στη διαταραγμένη ψυχολογία των γυναικών αυτών ακόμη και  η ασυμμετρία στους μαστούς είναι μικρή.

Οι ερευνητές μελέτησαν την ψυχοκοινωνική συμπεριφορά στην καθημερινότητα 59 εφήβων κοριτσιών και νεαρών γυναικών (12-21 ετών) που είχαν ασυμμετρία στους μαστούς τους. Η διαφορά των μαστών ήταν τουλάχιστον ένα μέγεθος μεταξύ τους, δηλαδή ο ένας B και ο άλλος C ή κάτι ανάλογο. Η μελέτη συμπεριέλεβε επίσης κοπέλλες χωρίς ασυμμετρία μαστών αλλά και κοπέλλες με πολύ μεγάλο στήθος (μακρομαστία).

Ο μέσος όρος ηλικίας ήταν 17 ετών σε όλα τα γκρούπ γυναικών που μελετήθηκαν. Το 40% των γυναικών με ασυμμετρία είχαν τους λεγόμενους “σωληνωτούς μαστούς”, μια συγγενής κατάσταση των μαστών κατά την οποία δεν αναπτύσσονται ομαλά οι μαστοί.

Μελετήθηκαν συγκεκριμένοι παράγοντες σε όλα τα γκρούπ που έχει βρεθεί ότι επηρρεάζουν την πνευματική και την συναισθηματική υγεία καθώς και το βαθμό αυτοεκτίμησης του ατόμου. Από την ανάλυση φάνηκες πως στις κοπέλλες με ασυμμετρία στους μαστούς οι παράγοντες αυτοί ήταν ισχυρότεροι σε σχέση με τις κοπέλλες που είχαν φυσιολογικούς μαστούς.

Οι διαφορές αυτές εμφανίσθηκαν και στις κοπέλλες με μακρομαστία- άλλο ένα κοινό πρόβλημα σε ορισμένες έφηβες κοπέλλες που επηρρεάζει την ψυχολογία τους. Η ασυμμετρία στους μαστούς φάνηκε ακόμη ότι σχετίζεται σε ορισμένες περιπτώσεις και με την εμφάνιση  άλλων διαταραχών συμπεριφοράς όπως οι διαταραγμένες διατροφικές συνήθειες.

Δέν είναι μόνο λοιπόν ένα αισθητικό πρόβλημα- Η παρέμβαση για διόρθωσή του έχει και θετικές επιπτώσεις στο ψυχολογικό κομμάτι.

Οι διαφορές μεταξύ των δύο μαστών είναι ένα κοινό πρόβλημα ιδιαίτερα στις έφηβες κοπέλλες που όμως εξομαλύνονται μέχρι την ενηλικίωση εκτός από ορισμένες περιπτώσεις που επιμένουν. Η καινούργια έρευνα εστιάζεται στη ψυχολογική επίπτωση που υπάρχει στις γυναίκες με ασυμμετρία στους μαστούς.

Τα αποτελέσματα της έρευνας σύμφωνα με τον Δρ. Labow και τους συνεργάτες του δείχνουν πως γυναίκες με ασυμμετρία στους μαστούς θα έχουν χαμηλότερη αυτοεκτίμηση και συναισθηματικά θα είναι επηρρεασμένες σε σχέση με συνομήλικές τους που δεν έχουν αυτό το πρόβλημα στους μαστούς. Η επίπτωση είναι ίδια είτε το πρόβλημα της ασυμμετρίας είναι μικρό είτε είνε μεγάλο.

Οι ψυχοκοινωνικές επιπτώσεις της ασυμμετρίας μαστών είναι επίσης κοινές για τις κοπέλλες με πολύ μεγάλους μαστούς, τα αγόρια με γυναικομαστία και τις γυναίκες με ασυμμετρία στους μαστούς λόγω μαστεκτομής για καρκίνο.

Παρ’ότι δικαιολογούνται από τα ασφαλιστικά ταμεία τα έξοδα χειρουργείου για αποκατάσταση μαστεκτομής από καρκίνο οπου το έντονο ψυχολογικό πρόβλημα που δημιουργείται είναι μεγάλο, δεν ισχύει το ίδιο γαι τις κοπέλλες που χρειάζονται να διορθώσουν την ασυμμετρία στους μαστούς τους.

Η ψυχολογική επιβάρυνση στις κοπέλλες ίσως χρειάζεται έγκαιρη αντιμετώπιση για να μετριαστεί  και όσο οι κοπέλλες είναι ακόμη έφηβες. Η αντιμετώπιση δεν σημαίνει απαραίτητα χειρουργείο, η συζήτηση και η ψυχολογική υποστήριξη μπορεί να είναι αρκετή.

Σε κοπέλλες δε που έχουν ενηλικιωθεί και συνεχίζουν και εμφανίζουν ασυμμετρία στους μαστούς, η χειρουργική διόρθωση της ασυμμετρίας μπορεί να συμβάλλει θετικά στην συναισθηματική τους ισορροπία. Παρ΄ότι γενικά αποτελεί ένα δύσκολο πρόβλημα για να εντοπισθεί και να αντιμετωπισθεί, η έγκαιρη παρέμβαση μπορεί να είναι πολύ ωφέλιμη. Μια τέτοια παρέμβαση μπορεί να περιλαμβάνει και τις συχνές μετρήσεις σωματικού βάρους αλλά και την συζήτηση για ψυχολογική υποστήριξη.

Πηγή :MNT

The mental health impact of breast size differences in teens

http://www.medicalnewstoday.com/releases/286085.php

Κίμων Ταμπαρόπουλος | Πλαστικός Χειρουργός Ναυτικού Νοσοκομείου Αθηνών, European Board Certified