Μαστοί σε γυναίκα 38 ετών και μετά από απώλεια βάρους

Μετά από 3 μήνες αυξητική με στρογγυλά ενθέματα υψηλού προφίλ (high profile round) 375 cc

Αυξητική με ενθέματα σιλικόνης Πριν

Αυξητική με ενθέματα σιλικόνης Μετά

Ανόρθωση στήθους (μαστοπηξία) χωρίς ενθέματα σιλικόνης – Πριν

Ανόρθωση στήθους (μαστοπηξία) χωρίς ενθέματα σιλικόνης – Μετά

Αυξητική σε υποπλασία Μαστών Πρίν

Αυξητική σε Υποπλασία Μαστών Μετά

Αυξητική σε γυναίκα 40 ετών

Αυξητική σε γυναίκα 40 ετών -2 χρόνια μετά

Αυξητική μαστών με ενθέματα σιλικόνης τραχείας επιφανείας 375cc High Profile σε γυναίκα 39 ετών με δύο παιδιά και μετά από απώλεια βάρους-ΠΡΙΝ

Άμεσο μετεγχειρητικό αποτέλεσμα με καλή προβολή στους μαστούς

Μαστοί υποπλαστικοί σε γυναίκα 52 ετών

3 μήνες μετά από αυξητική και ανόρθωση μαστών (μαστοπηξία) με στρογγυλά ενθέματα σιλικόνης μεγέθους 300 cc

Απλασία μαστών σε νεαρή 23 ετών

Αποτέλεσμα 1 έτος μετά με στρογγυλά ενθέματα τραχείας επιφανείας 325 cc

Υποπλαστικοί μαστοι σε γυναίκα 40 ετων

Άμεσο μετεγχειρητικό αποτέλεσμα με στρογγυλά ενθέματα σιλικόνης τραχείας επιφανείας 350 cc

Κίμων Ταμπαρόπουλος | Πλαστικός Χειρουργός Ναυτικού Νοσοκομείου Αθηνών, European Board Certified