Κοιλιοπλαστική – Πριν
Κοιλιοπλαστική – Μετά
Κοιλιοπλαστική πριν
Κοιλιοπλαστική 4 Μήνες Μετά
Mini Κοιλιοπλαστική Πριν
Mini Κοιλιοπλαστική 1 Μήνα Μετά

Μητέρα 38 ετών με δύο παιδιά – ΠΡΙΝ

Μετά ένα μήνα κοιλιοπλαστική και λιποαναρρόφηση

Γυναίκα 52 ετών με χαλάρωση και λίπος στην κοιλιά

Κοιλιοπλαστική και λιποαναρρόφηση 1 μήνα μετά

Κίμων Ταμπαρόπουλος | Πλαστικός Χειρουργός Ναυτικού Νοσοκομείου Αθηνών, European Board Certified