Επώδυνη γιγαντομαστία
Μειωτική και ανόρθωση στήθους ένα μήνα μετά
Γιγαντομαστία
Γιγαντομαστία – Ενα μήνα Μετά την Μειωτική Μαστών

Πτωτικοί μαστοί με μεγάλο βάρος

Μειωτική μαστών και ανόρθωση με μικρές τομές – Άμεσο μετεγχειρητικό αποτέλεσμα

Γυναίκα 70 ετών με πόνους στην πλάτη από το βαρύ στήθος

3 Μήνες μετά από επέμβαση μειωτικής μαστών και με βελτίωση του πόνου στην πλάτη

Πτωτικοί μαστοί σε νεαρή γυναίκα 22 ετών

Αποτέλεσμα 3 μήνες μετά από μειωτική και ανόρθωση μαστών

Κίμων Ταμπαρόπουλος | Πλαστικός Χειρουργός Ναυτικού Νοσοκομείου Αθηνών, European Board Certified