Ρινοπλαστική σε κοπέλλα 22 ετών – ΠΡΙΝ                      

(κύριο ενόχλημα ο ύβος της μύτης”καμπούρα”)

Ρινοπλαστική σε κοπέλλα 22 ετών – ΜΕΤΑ

Ρινοπλαστική ΠΡΙΝ με κύριο ενόχλημα τον ύβο στη ράχη της ρινός και το έντονο ακρορρίνιο

Ρινοπλαστική 10 μήνες ΜΕΤΑ

Άνδρας 45 ετών με έντονο και στρογυλλό σαν “μπάλα” ακρορρίνιο

Το αποτέλεσμα ένα έτος μετά την Ρινοπλαστική

Γυναίκα 47 ετών με ύβο και έντονο ακρρορρίνιο

Ένα έτος μετά την επέμβαση

Κίμων Ταμπαρόπουλος | Πλαστικός Χειρουργός Ναυτικού Νοσοκομείου Αθηνών, European Board Certified