Άνω Βλεφαροπλαστική Πριν

Άνω Βλεφαροπλαστική Μετά

Άνω Βλεφαροπλαστκή ΠΡΙΝ

Άνω Βλεφαροπλαστική ΜΕΤΑ

Άνω Βλεφαροπλαστική ΠΡΙΝ

Άνω βλεφαροπλαστική σε γυναίκα

Άνω Βλεφαροπλαστική Μετά

Άνδρας με Βλεφαροχάλαση ΠΡΙΝ

Άνδρας με Βλεχαροχάλαση ΜΕΤΑ Άνω και Κάτω Βλεφαροπλαστική

Κάτω Βλεφαροπλαστική ΠΡΙΝ

Κάτω Βλεφαροπλαστική ΜΕΤΑ

Γυναίκα 45 ετών με ξανθελάσματα άνω βλεφάρων πριν την επέμβαση

Μετά την άνω βλεφαροπλαστική και αφαίρεση των ξανθελασμάτων

Γυναίκα 60 ετών με βλεφαρόπτωση στο Αριστερό μάτι

Λόγω αδυναμίας στον ανελκτήρα μυ του ματιού η γυναίκα αδυνατεί να το ανοίξει

Μετά την επέμβαση αποκατάστασης στον ανελκτήρα μυ του αριστερού ματιού το βλέφαρο δεν σκεπάζει πια την κόρη

Γυναίκα 58 ετων με δερματοχάλαση στα άνω και κάτω βλέφαρα

Μετά από επέμβαση άνω και κάτω βλεφαροπλαστικής

Γυναίκα 43 ετών με χαλάρωση στα άνω βλέφαρα

Γυναίκα 43 ετών μετά από επέμβαση άνω βλεφαροπλαστικής

Κίμων Ταμπαρόπουλος | Πλαστικός Χειρουργός Ναυτικού Νοσοκομείου Αθηνών, European Board Certified